Epoxysparkel NM Elastisk sparkel

kr 490,00

Sett á 1,725 kg

NM Sparkel Elastisk 705/706 er en tokomponent løsemiddelfri epoxysparkel.

God elastisitet, som bevares ned til -30 grader.

Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

Kategori:

Beskrivelse

Sparklet fester seg godt til de fleste materiaker.

Sikkerhetsinformasjon for Base 705:

Kan forårsake en alergisk reaksjon

Sikkerhetsinformasjon for Herder 706:

  • Farlig ved svelging
  • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.