NM Gulv 50 Super m/NM Herder 50 (9 kg)

kr 1.400,00

Sett á 9 kg. Dekker ca 55 m2

Svært god vedheft til kjeramiske materialer og betong.

Kategori:

Beskrivelse

NM Golv 50 Super är en vattendispergerad epoxifärg som är avsedd att användas på ytor som belastas även
under våta och svåra förhållanden. Vidhäftningen är extremt hög till betong och keramiska material.

Långtidsegenskaperna är väldokumenterade
.
Produkten har marknadsförts sedan 1971 och ligger på miljontals kvadratmeter.

Användningsområden

NM Golv 50 Super är ej diffusionstät, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag och på underlag
där fuktrisk förekommer. Exempel på detta är som golvbeläggning där gångtrafik och lätt gummihjulsburen trafik förekommer på våta ytor t.ex. lagerlokaler, butiker, industri, sjukhus, slakterier etc. samt målning av simbassänger, kakel och klinker

Prisen gjelder grå, lysegrå, grønn.