Epoxymaling NM Gulv 50 Super

kr 1.400,00

Sett á 9 kg. som dekker ca 55 m2 (ett strøk)

En tokomponet blank løsemiddelfri og diffusjonsåpen epoxymaling.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 

Kategori:

Beskrivelse

.

Svært god vedheft til kjeramiske materialer og betong

Det anbefales  minst 2 strøk

Malingen finnes i flere farger.  Se fargekart i produktdatabladet..

 

Sikkerhetsinformasjon for NM 50 Super – Base

  • Irriterer huden.
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • Kan gi alvorlig øyeiskaade.
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetsinformasjon for NM 50 – Herder

  • Irriterer huden.
  • Kan gi alvorlig øyeskade.