Epoxy fra NM, laminering 275 A og B

kr 620,00

NM Laminering er et tokomponent system som består av Base 275 A og Herder 275 B

Sett á 1,4 kg.

Leveres også i sett på  7,75 kg og 29 kg.

Produktblad

Kategori:

Beskrivelse

Anvendelsesområde:

 • Laminering
 • Liming
 • Overflatebelegging

 

Sikkerhetsinformasjon for NM Epoxy 275A  –  Base:
 • Irriterer huden.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsinformasjon for NM Epoxy 275 B – Herder:
 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Farlig ved innånding.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.