NM Laminering 275 A+B

kr 2.500,00

Sett á 7,75 kg

NM Laminering 275 er et  tokomponent system som består av NM Laminering  Base 275 A og  NM Herder 275 B

Produktblad

 

Kategori:

Beskrivelse

Anvendelsesområde:
 • Laminering
 • Liming
 • Overflatebelegging

 

Sikkerhetsinformasjon for NM Epoxy 275A  –  Base:
 • Irriterer huden.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsinformasjon for NM Epoxy 275 B – Herder:
 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Kan utløse en allergist hudreaksjon.
 • Farlig ved innånding.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.