NM Laminering 535 A+B

kr 2.000,00

Sett a’ 7,15 kg

Produktdatablad

 

Kategori:

Beskrivelse

 

Anvendelsesområde:
 • Laminering
 • Liming
 • Overflatebelegging

 

Sikkerhetsinformasjon for NM Epoxy 275A  –  Base:

 • Irriterer huden.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Sikkerhetsinformasjon for NM Epoxy 275 B – Herder:

 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Kan utløse en allergist hudreaksjon.
 • Farlig ved innånding.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.