Epoxysparkel NM 206 lett m/herder 207

kr 430,00

Sett á 1,9 kg

NM Spackel 206 Lätt er et tokomponent epoxysparkel,

 

Produktdatablad

 

Kategori:

Beskrivelse

NM Spackel 206 Lätt er svært lett å sparkle og lett å slipe.  Sparkelet fester seg lett til de fleste underlag med unntak av myk plast.

 

Sikkerhetsinformasjon for NM 207 – Base

  • Irriterer huden.
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjo
  • Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.
Sikkerhetsinformasjon for NM 207 – Herder

  • Farlig ved svelging
  • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Kan utløse en allergistk hudreaksjon.