Epoxysparkel NM Sparkel 210

kr 260,00

Sett á 0,85 kg

 

NM Spackel 210 er et tokomponent epoxysparkel som er lett å sparkle og lett å slipe. Tørker hurtig.

 

Produktdatablad.

Kategori:

Beskrivelse

Sparkelet fester seg på de fleste underlag med unntak av myk plast.

Slipbart etter ca. 4 timer (ved 20 grader)

 

Sikkerhetsinformasjon for NM 210A – Base

  • Irriterer huden.
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Sikkerhetsinformasjon for NM 210B – Herder

  • Farlig ved hudkontakt
  • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.