Rylard Supersmalto maling

kr 370,00

Høyblank enkomponent oljebasert toppmaling.

Boks á 0,75 liter
Kartong á 12 stk
Produkt nr. 100371

Kategori:

Beskrivelse

Malingen er blank og er meget elastisk og slitesterk. Den leveres i 8 forskjellige farger, samt en hvit
med satengglans.

Sikkerhetsinformasjon

  • Meget brannfarlig væske og damp
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Oppbefares utilgjengelig for barn
  • Holdes vekk fra gnist/åpen ild – Røyking forbudt.
  • Oppbevares på et godt ventilert sted
  • Hold beholderen tett lukket
  • Bruk øyevern
  • Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter  Fjern eventuelle kontaktlinser om mulig.  Fortsett skyllingen.