Rylard VG61 Defender

kr 340,00

En impregneringsolje basert på kinesisk treolje og linolje.

Ikke på lager kontakt Maritim

Boks á 1 liter
Kartong á 10 stk
Produkt nr. 100166

Kategori:

Beskrivelse

Et vanntett produkt som trenger dypt inn i treet og er perfekt til forbehandling før lakkering med Rylards lakker.
Den er også velegnet til behandling av teak.
Inneholder UV-beskyttelse og soppdreper.

 

Sikkerhetsinformasjon.

  •  Brannfarlig væske og damp.
  •  Kan være dødelig hvis det svelges og kommer i luftveiene
  •  Kan gi en allergist hudreaksjon.
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.